ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน


เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จ้ำอ้าวสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ละมุน


แม้ไม่เหลืออะไร หัวใจก็ยังเป็นสุข   * (สินค้าหมด)
รหัส : 9786167023632
ราคาปกติ :  145.00      
ราคาพิเศษ :  99.00
รายละเอียดย่อ :
หมวด : จิตวิทยาชีวิต / ธรรมะประยุกต์
ผู้เขียน : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต, พระอลงกต ติกฺขปญฺโญ, ปิยโสภณ, พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล), ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต, พระเผด็จ ติสโร, โค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ และดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
เฉพาะที่ร้าน ซีเอ็ด บุ๊คเซนเตอร์
รายละเอียดทั้งหมด :

ชื่อหนังสือ :    แม้ไม่เหลืออะไร หัวใจก็ยังเป็นสุข
หมวด :          จิตวิทยาชีวิต / ธรรมะประยุกต์
ผู้เขียน :         พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต, พระอลงกต ติกฺขปญฺโญ, ปิยโสภณ, 
                    พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล), ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต,
                    พระเผด็จ ติสโร, โค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ และดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
ราคา :           145 บาท ราคาพิเศษ 99 บาท
จำนวนหน้า :   160 หน้า
ขนาด:           5.75 x 8.25 นิ้ว
ISBN :           978-616-7023-63-2
จัดจำหน่ายโดย : บริษัท บิสซี่เดย์ จำกัด โทร. 0-2196-2411-4

คำแนะนำหนังสือ :

     ปัจจุบันคนเรามักวิ่งวุ่นตามหาสิ่งที่เรารู้สึกว่า “ขาด” มาเติมให้รู้สึกว่า “เต็ม” เราจึงเห็นแต่ใบหน้าที่วุ่นวายไปด้วยภาระของชีวิตที่ขนกันเข้ามา จนสะกดคำว่า ‘พอ’ ไม่เป็น แล้ววันหนึ่งที่เหนื่อยแสนเหนื่อย ไม่ว่าจะยกกายหรือใจมาพิจารณา ก็พบว่า การแสวงหาความสุขในรูปแบบนี้ช่างมีน้ำหนักที่หนักบ่าเสียนี่กระไร ดังนั้น การมีหรือไม่มี ไม่ได้เป็นคำจำกัดความว่า มีแล้วสุขหรือไม่มีแล้วสุข แต่ความสุขจริงๆ ของมนุษย์เราน่าจะมาจากความเข้าใจในชีวิตเสียมากกว่า เมื่อยอมรับและเข้าใจแล้วว่า ชีวิตมันเป็นเช่นนี้เอง เราจะหัวเราะให้กับชีวิต หรือจะร้องไห้ให้กับชีวิต มันก็คงไม่มีน้ำหนักต่างกันเท่าไร

     “แม้ไม่เหลืออะไร หัวใจก็ยังเป็นสุข” เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมบทความดีๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการตีความคำว่า ‘สุข’ จากมุมมองของนักเขียนหลายท่านที่พร้อมใจกันมาบอกกล่าว “ศาสตร์แห่งพอดีของชีวิต

     ชีวิตมีขึ้น มีลง มีสุข มีทุกข์ มีดีใจ มีเสียใจ และถ้าเราไม่มีสุข ก็เพราะใจเลือกที่จะทุกข์เองหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

ราคา: 69.00
  
Copyright © 2012 Busy-day Co.,Ltd All Rights Reserved.