ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน


เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จ้ำอ้าวสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ละมุน


นโยบายการคืนสินค้า article

 นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)

       เนื่องด้วยสำนักพิมพ์บิสซี่เดย์ ได้มีนโยบายการรับประกันสินค้า ในกรณีที่เกิดความไม่เรียบร้อยจากการเข้าเล่มของทางโรงพิมพ์ ทำให้หนังสือฉีกขาด ชำรุด สลับหน้า หรือไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาบางส่วน ทางสำนักพิมพ์ฯ  ใคร่ขออภัยเพื่อนนักอ่านมา ณ ที่นี้ด้วย
      เพื่อแสดงความรับผิดชอบดังกล่าว ทางสำนักพิมพ์ฯ ยินดีที่จะเปลี่ยนหนังสือเล่มใหม่ให้กับท่าน รวมถึงการคืนค่าจัดส่งคิดตามมูลค่าบนอากรแสตมป์ของหนังสือที่ได้รับการจัดส่งคืน  สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-196-2411-4 ต่อ 103 หรือ อีเมล์  contact@busy-day.com
       จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความผิดพลาด และขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ ที่ให้โอกาสสำนักพิมพ์ฯ ได้แก้ไขข้อผิดพลาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะสนับสนุนหนังสือของสำนักพิมพ์บิสซี่เดย์และสำนักพิมพ์ในเครือต่อไป

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 30 วัน หลังจากซื้อสินค้า (ระยะเวลาการคืนอาจพิจารณาเป็นกรณีได้) ในกรณีที่สินค้าเกิดการชำรุดหรือได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิต

วิธีการ

- ส่งหนังสือเล่มที่เสียหายกลับคืนมาให้สำนักพิมพ์ฯ ทางไปรษณีย์หรือพัสดุ โดยส่งมาที่
                สำนักพิมพ์ บิสซี่เดย์    
                5/132 หมู่บ้านกลางเมืองมอนติคาร์โล รัชวิภา   
                ถนนกำแพงเพชร6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900

- ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมคำอธิบายสาเหตุการคืนสินค้ามาที่ contact@busy-day.com หรือติดต่อ 0 2196 2411-4 ext.103
** ทางสำนักพิมพ์ไม่รับสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากผู้ซื้อ
Help

FourSquare คืออะไร?
วิธีการสั่งซื้อสินค้า article
วิธีการชำระเงิน article
วิธีการจัดส่งสินค้า article
นโยบายความเป็นส่วนตัว articleCopyright © 2012 Busy-day Co.,Ltd All Rights Reserved.