ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน


เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จ้ำอ้าวสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ละมุน


เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบิติ ( work shop) “เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้” ฟรี article"ครอบครัว" เป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญที่สุด สังคมจะเข้มแข็งได้ก็ต้องมีครอบครัวที่เข้มแข็ง ปัจจุบันสังคมของเราเต็มไปด้วยสิ่งมอมเมายั่วยุมากมาย รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ทำให้ครอบครัวไทยมีปัญหารุนแรงขึ้นทุกวัน สัมพันธภาพในครอบครัวไม่อบอุ่น ขาดการให้เวลาแก่กันอย่างมีคุณภาพ หากครอบครัวไทยไม่แข็งแรง ก็ไม่มีวันที่ประเทศไทยจะแข็งแรงได้เช่นกัน
ครูณา (อังคณา มาศรังสรรค์) ๑ ใน ๕ ไอเดียประเทศไทย “โครงการเปลี่ยนคนร้ายให้กลายเป็นคนดี”
 
http://www.pm.go.th/ideasforthailand/ideas/299


หลักการและเหตุผล 

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ ไอเดียประเทศไทย ในชื่อ โครงการ “เปลี่ยนคนร้ายให้กลายเป็นคนดี” โดยเครือข่ายโรงเรียนพ่อแม่ลูก ได้รางวัล ๑ ใน ๕ ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จึงได้เกิดอบรมแนวสุนทรียสนทนา ในหัวข้อ “เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้”ขึ้นเป็นกิจกรรมนำร่อง ของโครงการ 

          คงจะต้องยอมรับกันว่า พ่อแม่สมัยใหม่เริ่มมีปัญหากับการเลี้ยงลูก เราอาจไม่แน่ใจว่าตามใจลูกมากเกินไปหรือเปล่า หรือเราเคร่งครัดเกินไปกับลูก จนเขาหรือเธอไม่มีพื้นที่ของตัวเอง ที่จะคิดริเริ่ม และทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีแรงบันดาลใจหรือไม่ ที่สำคัญเวลานี้ เรารู้สึกว่าเราสื่อสารกับลูกไม่เป็น เวลาพูด ทำไมลูกเราไม่ฟังเรา แล้วเวลาลูกมีความคับข้องใจ เหตุใดจึงไม่พูดกับเรา ที่จริงก็เป็นเพราะว่า เราก็ไม่ได้เรียนรู้ที่จะฟังเขาอย่างจริงจัง นานวัน พ่อแม่กับลูกก็ยิ่งห่างเหิน ช่องว่างเพิ่มขึ้นทุกทีเมื่อลูกมีอายุมากขึ้น ในที่สุด เราก็อาจจะพูดว่า เราไม่รู้จักลูกของเราเลย ซํ้าร้าย หลายกรณี ลูกเริ่มมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและเสี่ยง อย่างน่าเป็นห่วง แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น อย่างมีที่มาที่ไป หากเราเข้าใจธรรมชาติของเด็ก เราอาจพบมีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างเข้าใจกัน สื่อสารกันรู้เรื่อง สามารถดูแลหล่อเลี้ยงเขาหรือเธอให้มีแรงบันดาลใจ มีวินัยพื้นฐานที่สำคัญให้กับชีวิตของเขา มั่นใจได้ว่า เขาหรือเธอจะเป็นคนดี คนที่ประสพความสำเร็จตามสมควร และ ที่สําคัญ คือ..... มีความสุขในชีวิต

          โปรแกรมนี้มุ่งหวังที่จะนำพาพวกเราพ่อแม่ให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของลูก เพื่อช่วยเขาหล่อเลี้ยงความเป็นตัวตนของเขาให้เติบโตมาอย่างเข้าใจตนเอง ทำสิ่งที่ตนเองรักอย่างเต็มศักยภาพที่แท้จริงของเขา

เนื้อหาในการอบรม
• การหล่อเลี้ยงประสิทธิภาพการเรียนรู้ในการเลี้ยงลูก
• เด็กตามธรรมชาติ
• เรียนรู้วินัยกับการลงโทษ เสรีภาพไม่ใช่การตามใจ
• พูดอย่างไร ลูกจึงจะฟัง ฟังอย่างไร ลูกจึงจะพูดกับเรา
• พี่น้องทะเลาะกัน ทำไงดี

วิทยากร
   อ.อังคณา มาศรังสรรค์
• นักการศึกษา จัดกระบวนการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็กและเยาวชน
• ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพ่อแม่ลูก ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ในแนวปัญญาปฏิบัติ เพื่อนำพาให้ครอบครัว เด็กๆและเยาวชนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ และเป็นสุข ในรูปแบบหลักสูตร กิจกรรม ค่าย กลุ่มสัมพันธ์ ฯลฯ
• เจ้าของงานเขียนหนังสือ “ผลัดใบชีวิต”

โปรแกรมในสองวัน 
9.00น.-12.00น. กิจกรรมกลุ่ม
12.00น.- 13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.-16.00น. กิจกรรมกลุ่ม (20กพ.จบที่ตรงนี้)
18.00น.–20.00น. กิจกรรมกลุ่ม
(มีเบรกให้ 4 มื้อ ส่วนอาหารแต่ละมือ ตามอัธยาศัยนะค่ะ)


เงื่อนไขการลงทะเบียน
          เพื่อให้เป็นการยืนยันการเข้าร่วม และรักษาสิทธิประโยชน์ของส่วนรวม ทางเครือข่าย ให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมทำการลงทะเบียน ชําระเงินประกันจำนวน 800 บาท ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
(โดยโอนเงินมัดจำมาที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครสวรรค์ เลขที่ 506-2-35212-6 ชื่อบัญชี อังคณา มาศรังสรรค์)

1. หากไม่ได้ชําระเงินประกันก่อนวันดังกล่าว จะถือว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
2. หากเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนทุกช่วงกิจกรรม ท่านก็จะได้รับเงินประกันของท่านคืน 800 บาท พร้อมรับหนังสือผลัดใบฯ 1 เล่ม (หรือเลือกเป็นหนังสืออื่นที่จัดไว้)
3. แต่หากผิดจากข้อกำหนดด้งกล่าวนี้ ทางเครือข่ายจะถือว่า ท่านได้ทำการบริจาคเงินด้งกล่าวให้กับเครือข่าย

ติดต่อลงทะเบียนที่
คุณนก 085-900-7845 คุณอ้อ 089-4398550
โรงเรียนพ่อแม่ลูก  www.smartsmile-school.com
    
ข่าวสารกิจกรรม

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2559 article
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่44 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่14 article
มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่43 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่13
หนังสือในเครือสนพ.จ้ำอ้าวลดสูงสุดถึง 50% article
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 42 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 12
งานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน ครั้งที่ 2 (Family’s Book Festival 2013) article
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 article
เทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน ครั้งที่ 10 article
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดงานสัปดาห์หนังสือ ครั้งที่ 40 article
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2555 article
ห้องสมุด eBook ใหม่ที่ Geneva
กรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก 2556 (World Book Capital 2013) article
พิธีรับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่นสพฐ.54
สาว 22 กับโรคนางเอกรับรางวัลชมเชยหนังสือดีเด่นสพฐ.ปี'54
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 16 (BookExpo Thailand 2011) article
เวทีปลุกพลังบวก Ignite TVThai ครูณา อังคณา มาศรังสรรค์ (vdo) article
พาไปดูบูธN20โซนC1ในงานบุ๊คแฟร์2011(Clip)
งานเทศกาลหนังสือเด็ก และเยาวชน ครั้งที่ 9 (Book Festival for Young People 2011) article
ภาพบรรยากาศกิจกรรม “สร้างความสุข หยุดความท้อ ไม่ล้อเล่นกับความตาย article
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 39 article
เชื่ออย่างไร ได้อย่างนั้น ในรายการ Book variety article
ฟรี!!..กิจกรรม “สร้างความสุข หยุดความท้อ ไม่ล้อเล่นกับความตาย” article
ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า "ชาติสุดท้าย" (E-BookFree Download) article
ขอเชิญร่วมตักบาตรหนังสือดี บูชาองคุลีธาตุ และพระอรหันตธาตุ article
งาน Ignite Thailand++ ครั้งที่ 4 article
ไอเดียประเทศไทย ประกาศ 5 รายชื่อสุดท้าย article
บรรยากาศสุดประทับใจกิจกรรม Dialogue‘เรือรบ’ article
บรรยากาศออกบูทงาน Fat Fes10 article
งานเสวนา “ปลุกยักษ์ ปลุกความเชื่อ เพื่อความสำเร็จ” article
ภาพบรรยากาศงาน Book Expo 53 มาแล้ว article
นักเขียนนักวาดหลวงพี่แตงโม ออกรายการTrue Live Interactive article
เทศกาลให้หนังสือเป็นของขวัญ ครั้งที่ 1 (Book for Gift 2010)
ฟรี ! ลงทะเบียน ร่วมทำ Dialogue กับ ‘เรือรบ’ article
นักเขียน i-phan ออกรายการTrue Live Interactive article
โปรโมชั่นงาน BOOKEXPO THAILAND 2010 article
ร่วมโหวดไอเดียประเทศไทย"เปลี่ยนคนร้ายให้กลายเป็นคนดี" article
ลงทะเบียน ฟรี!...เสวนา “ปลุกยักษ์ ปลุกพลังความสำเร็จ article
ภาพบรรยากาศงาน Core Cartoon Festival @ Bangkok 2010
Coach Siriluck VS AF7 : ปฏิบัติการปลุกยักษ์ นักล่าฝัน article
สุดยอดโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ กับโรงเรียนพ่อแม่ลูก article
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 15 article
บุฟเฟต์ 299.-ในงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8 article
รับส่วนลด 500.- ค่าลงทะเบียน Photo Hut Academy ด่วนเล้ย ! articleCopyright © 2012 Busy-day Co.,Ltd All Rights Reserved.